Köpvillkor

VILKA SäLJER VI TILL?
Endast till branschanknutna företag som tex designers, syateljéer, skolor och butiker.

REGISTRERING
Innan beställning kan ske skall kunden registrera sig i Sonjas Textilateljé's kundregister genom att uppge namn, organisationsnummer, e-postadress, postadress och telefonuppgifter. All information i kundregistret behandlas konfidentiellt och Sonjas Textilateljé förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter till annan part. I samband med varje beställning skall kunden ta del av och godkänna dessa avtalvillkor.

MäNGDER
Vi levererar i hela metrar från 1 meter och uppåt med undantag för några enstaka tyger som endast tas hem på beställning.

BESTäLLNING
För att kunna göra en beställning måste kunden logga in och göra beställningen elektroniskt. En kvittens på beställningen skickas med e-post direkt till kunden. Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Sonjas Textilateljé per e-post har bekräftat beställningen. Av beställningsbekräftelsen framgår lagerstatus och leveranstid samt eventuell justering av preliminärt beräknad fraktkostnad. Om kunden inte finner villkoren acceptabla skall detta meddelas inom 3 dagar.
Observera att klippta tyger inte återtas.

LEVERANSER
Vid förskottsbetalning sker leverans av lagervaror normalt inom ca 4 vardagar efter att betalning har registrerats på vårt konto.
Vid betalning via faktura sker leverans normalt inom ca 4 vardagar från beställning.
Leveranstid för ej lagerförda varor meddelas i beställningsbekräftelsen.
Om kunden har beställt flera artiklar med olika leveranstider sker leverans på den senast angivna leveranstiden. önskar kund i stället flera delleveranser ska detta meddelas per e-post. Kunden skall då bekosta full fraktavgift på varje delleverans.
Leverans till annat land än Sverige kan ske efter överenskommelse.
Varan förblir vår egendom tills slutbetalning har skett.
 
VAROR SOM EJ HäMTAS UT
Om en beställd vara inte hämtas ut från postombud inom 14 dagar och varan därmed returneras till oss debiteras kunden en avgift på 150 Kr för att täcka de extra kostnader som uppstår i hanteringen. Om försändelsen innehåller tyg debiteras dessutom hela kostnaden för tyget eftersom klippta tyger inte återtages.

FRAKTER
Frakter inom Sverige utförs av Posten eller av annan utvald leverantör beroende på prisbilden.

PRISER
Alla priser på tyger och garner är angivna exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

BETALNINGSVILLKOR
Varorna kan betalas med förskottsbetalning eller vid hämtning. Efter särskild överenskommelse kan man bli fakturakund och betala mot faktura.
För fakturakunder gäller att betalning skall ske inom 14 dagar. För Kommuner och Landsting gäller 30 dagar. Vid försenad betalning skickas påminnelse samt faktura på lagstadgad påminnelseavgift med för närvarande 50 Kr. Därefter lämnas ärendet till inkassobedömning.
Vid fakturering förblir varan vår egendom tills att slutbetalning har skett.

INFORMATION
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel information samt fel i specifikation på samtliga produkter i vårt sortiment. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer utan garanti att bilden återger varans exakta utseende och beskaffenhet. Tygprover kan beställas på merparten av tygerna.

REKLAMATION
Om den levererade produkten är felaktig (se särskild bilaga) skall kunden genast göra en reklamation som beskriver felet och meddela oss. Den felaktiga produkten skall därefter kostnadsfritt för kund returneras till oss. Retur får ej ske mot postförskott.

FORCE MAJEUR
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Sonjas Textilateljés sida som gör att Sonjas Textilateljé ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser skall utgöra grund till att Sonjas Textilateljé befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
Tillbaka
Din IP-adress är: 35.172.150.239
Copyright © 2019 Sonjas Textilateljé - Grossist. Powered by Zen Cart